Hiện đã phát hành công khai: Nhập và chuyển đổi các tệp Excel nhạy cảm thành Google Sheets được mã hóa phía máy khách

Tháng 2 27, 2024


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể nhập và chuyển đổi các tệp Excel nhạy cảm thành Google Sheets bằng tính năng mã hóa phía máy khách. Khi cộng tác với các bên liên quan bên ngoài và nội bộ, người dùng có thể thấy hiển thị đang làm việc trên cả Google Sheets và Microsoft Excel. Bản cập nhật này giúp công việc luôn được tiến hành bằng cách sắp xếp khả năng tương tác lên trên các lợi ích về quyền riêng tư của mã hóa phía máy khách: người dùng có quyền kiểm soát trực tiếp các khóa mã hóa và dịch vụ nhận dạng mà họ chọn để xác thực cho các khóa đó.

Tính năng này trước đây đã được công bố vào tháng 8/2023 dưới dạng một phần của phiên bản beta mở.

Thông tin chi tiết:

Với bản phát hành này:

  • Người dùng chỉ có thể nhập loại tệp .xslx.

  • Các loại tệp Excel và dạng bảng bổ sung không được hỗ trợ.

  • Trong quá trình nhập, các tính năng Excel không được hỗ trợ trong Sheets sẽ bị bỏ qua.

  • Kích thước tệp tối đa là 10 MB.

  • Số lượng ô tối đa có thể được nhập là 10 triệu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: có thể bật mã hóa phía máy khách ở cấp độ tên miền, OU và Nhóm (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Kiểm soát quyền truy cập và dữ liệu > Mã hóa phía máy khách). Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách.

  • Người dùng cuối: nếu quản trị viên bật tính năng mã hóa phía máy khách, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các tệp được mã hóa trong Drive, Docs, Sheets & Slides.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/2/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard.

Nguồn: LVtech