Tiết kiệm thời gian với các địa điểm làm việc được đề xuất trong Google Calendar

Tháng 2 28, 2023


Tính năng mới:

Kể từ khi công bố khả năng chia sẻ địa điểm đang làm việc trực tiếp trên Google Calendar, Google đã giới thiệu các tính năng cho phép lập kế hoạch tốt hơn về cộng tác trực tiếp và điều phối cuộc họp, đặc biệt là trong môi trường làm việc kết hợp. Một số tính năng bao gồm:

Hôm nay, Google sẽ thêm một bản cập nhật giúp người dùng dễ dàng xác định vị trí làm việc nhanh hơn nhiều với các vị trí làm việc được đề xuất dựa trên các vị trí gần đây.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: vị trí làm việc được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp độ miền hoặc đơn vị tổ chức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt vị trí làm việc cho người dùng.

  • Người dùng cuối: địa điểm làm việc được đề xuất sẽ xuất hiện khi đặt địa điểm làm việc tùy chỉnh. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt giờ làm việc và vị trí.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/2/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/3/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching & Learning Upgrade và Nonprofits, cũng như G Suite Business cũ.

  • Không khả dụng cho khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline và G Suite Basic cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech