Tin cập nhật tuần từ 20-26/3/2023

Tháng 3 27, 2023


Nâng cao trải nghiệm di động Google Drive trên máy tính bảng Android

Google đang tối ưu hóa ứng dụng Google Drive cho màn hình máy tính bảng bao gồm chuyển thanh điều hướng sang một bên, tối ưu hóa các thành phần trực quan để tận dụng lợi thế của màn hình lớn hơn và giúp xem chi tiết tệp cho một tệp đã chọn dễ dàng hơn. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

  • Bản phát hành theo định kỳ: được lên kế hoạch triển khai vào ngày 3/4/2023.

Nguồn: LVtech