Tin cập nhật tuần từ 22 - 28/1/2024

Tháng 1 29, 2024


Bố cục kiểu danh sách/bố cục lưới chuyển đổi được cập nhật hiện khả dụng trong Google Drive

Để làm cho nút chuyển đổi bố cục kiểu danh sách / bố cục lưới hiển thị rõ hơn trong Google Drive, Google đã giới thiệu nút chuyển đổi nút chia mới với Google Material Design 3 đã cập nhật. Nút chuyển đổi này hiện khả dụng trên tất cả các trang web Drive, giúp người dùng chuyển đổi giữa các trang web dễ dàng hơn chế độ xem dựa trên sở thích

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân. 

Tìm hiểu thêm về cách xem và sắp xếp lại các tệp và thư mục.

 

 


Chuyển đến vị trí cộng tác viên trong khi chỉnh sửa trong Google Sites

Khi làm việc trên nội dung trong Google Docs và Slides, người dùng có thể đi tới bất kỳ nơi nào cộng tác viên đang làm việc trong tài liệu hoặc bản trình bày bằng cách nhấp vào hình đại diện của họ ở góc trên cùng bên phải. 

Tính năng này hiện đã khả dụng trên Google Sites. Giờ đây, khi người chỉnh sửa trang web nhấp vào hình đại diện của cộng tác viên, họ sẽ chuyển đến ô đã chọn của cộng tác viên. Nếu cộng tác viên ở một trang khác, người chỉnh sửa trang sẽ được đưa đến trang đó.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến triển khai vào ngày 12/ 2/2024. 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

 Tìm hiểu thêm về cách theo dõi cộng tác viên trên Google Sites.

Nguồn: LVtech