Cải thiện việc tạo Space trong Google Chat

Tháng 1 26, 2024


Tính năng mới:

Google đang thực hiện hai cải tiến đối với quy trình tạo space trong Google Chat: ngăn chặn tên không gian trùng lặp và cung cấp phương pháp định cấu hình cho các trường hợp sử dụng cụ thể.

Để tránh trùng lặp tên Space trong Google Chat, người dùng sẽ không thể tạo Space trong miền của tổ chức/doanh nghiệp nếu tên Space đó đã tồn tại. Tương tự như trải nghiệm trong Gmail và Google Groups, nếu tên Space đã tồn tại thì thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Điều tương tự sẽ xảy ra nếu người dùng cố gắng chỉnh sửa tên của khoảng trắng thành một tên khác đã tồn tại.

Tính năng này sẽ không áp dụng ngay cho tên Space được tạo thông qua Chat API. Kể từ ngày 3/6/2024, các Space được tạo qua Chat API cũng sẽ gặp phải lỗi này.

prevent duplicate space names

Bắt đầu từ tuần này, người dùng cũng sẽ nhận thấy giao diện được cập nhật khi tạo Space mới trong Chat. Ngoài việc dễ dàng xác định cài đặt quyền truy cập, giờ đây người dùng có thể chỉ định Space cho Cộng tác (hữu ích khi thảo luận về một chủ đề hoặc dự án nhóm) hoặc cho Thông báo (hữu ích để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao tiếp được kiểm soát một chiều chẳng hạn như cập nhật trên toàn tổ chức/doanh nghiệp).

new space creation flow

Sau khi tạo Space, trang chào mừng cập nhật sẽ xuất hiện với các tùy chọn theo ngữ cảnh cung cấp cho người dùng các bước tiếp theo tùy thuộc vào loại Space đã chọn. Đối với Space Cộng tác, người dùng có các tùy chọn để thêm thành viên, chia sẻ tệp, phân công nhiệm vụ và tạo thông báo chào mừng xuất hiện khi có thành viên mới tham gia. Người dùng cũng sẽ có khả năng bật “Lịch sử” và sẽ thấy các đề xuất theo ngữ cảnh cho các ứng dụng đủ điều kiện (dựa trên các ứng dụng phổ biến trong miền) để khám phá trong Marketplace và bổ sung vào Space. Đối với Space Thông báo, người dùng sẽ có tùy chọn thêm nhóm, quản lý quyền truy cập và thêm hướng dẫn về cách sử dụng.

space welcome page

Làm thế nào để bắt đầu

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi khi chỉnh sửa hoặc tạo Space trong Google Chat có tên đã tồn tại. Các Space hiện hữu có cùng tên sẽ không bị ảnh hưởng.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về quy trình tạo Space mới.

 • Nhà phát triển: cập nhật các ứng dụng được tạo qua Chat API để đảm bảo không xung đột với mã lỗi mới này đối với tên Space trùng lặp trước ngày 3/6/2024.

Thời gian triển khai:

Tên trùng lặp

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/1/2024.

Luồng tạo Space mới

Web: 

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/1/2024.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/2/2024.

Mobile

 • Tính năng này sẽ khả dụng trên thiết bị di động vào cuối quý 1/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người đăng ký Google Workspace Individual.

Nguồn: LVtech