Trả lời nội tuyến hiện khả dụng trong thông báo của Space trong Google Chat

Tháng 7 29, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu khả năng cho người quản lý Space định cấu hình để chia sẻ thông báo của tổ chức. Mặc dù các thông báo này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp được kiểm soát một chiều trong Google Chat, nhưng Google đang thêm một tính năng trả lời nội tuyến tùy chọn sẽ cho phép các thành viên của Space phản hồi hoặc thảo luận về một thông báo.

In-line replies now available within announcement spaces in Google Chat

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tối ưu hóa Space cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: đối với Space mới được tạo, tính năng trả lời nội tuyến là mặc định đối với tất cả các thành viên. Trong các Space hiện có, tính năng trả lời nội tuyến là tính năng mặc định chỉ dành cho người quản lý Space. Để bật hoặc tắt cài đặt này, người quản lý có thể chuyển đến trình đơn > cài đặt > quyền > “Trả lời tin nhắn” > chọn “Tất cả thành viên” hoặc “Chỉ người quản lý”. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt Space, tạo Space và vai trò với tư cách là người quản lý.

Thời gian triển khai:

Web: 

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/7/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/8/2023.

Mobile (Android & iOS): 

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/7/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech