Tin cập nhật tuần từ 26/2-3/3/2024

Tháng 3 04, 2024


Cải tiến phát lại video được tải lên trên Google Drive

Google đang cho phép tạo và phát lại tính năng chuyển mã Dynamic Adaptive Streaming qua HTTP (DASH) đối với tất cả video mới được tải lên Google Drive. Chuyển mã DASH cung cấp khả năng phát lại tốc độ bit thích ứng, cho phép người dùng nhận được khả năng phát lại có độ phân giải cao hơn hoặc thấp hơn dựa trên các khía cạnh như chất lượng mạng cục bộ. Do sự thay đổi này, người dùng cũng sẽ nhận thấy:

 • Cải tiến về thời gian tham gia (thời gian từ khi nhấp vào phát đến khi thực sự bắt đầu phát lại)

 • Giảm tình trạng đệm lại, cả khi phát lại bình thường cũng như khi phát lại ở tốc độ cao hơn

Mặc dù tính năng này áp dụng đối với tất cả video mới được tải lên Drive nhưng các video hiện có trong Drive sẽ được cập nhật vào cuối năm nay. 

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

 

Tăng cường tìm kiếm trong ứng dụng Google Drive

Google đang cải thiện trải nghiệm tìm kiếm của Google Drive trên thiết bị iOS (sắp có trên Android) bằng cách:

 • Đơn giản hóa phương thức truy cập các bộ lọc truy vấn bằng cách giới thiệu các danh mục bộ lọc có thể truy cập ngay bên dưới thanh tìm kiếm và bao gồm các bộ lọc cho Loại tệp, Chủ sở hữu và Sửa đổi lần cuối.

 • Hiển thị các bộ lọc truy vấn có liên quan khi nhập truy vấn, cho phép dễ dàng chọn bộ lọc và giúp tiết kiệm thời gian cũng như công sức khi nhập toàn bộ tìm kiếm.

 • Thêm tùy chọn để tinh chỉnh thêm tìm kiếm sau khi truy cập trang kết quả tìm kiếm.

Phiên bản phát hành:

 • Tính năng này khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân sử dụng thiết bị iOS.

 • Google sẽ cung cấp bản cập nhật khi tính năng này khả dụng trên thiết bị Android.

 Tìm hiểu thêm về cách tìm tệp trong Google Drive.

 

 


Mở rộng các truy vấn chạy trong thời gian dài trong Connected Sheets 

Năm ngoái, Google đã kéo dài thời gian chờ từ 5 phút lên 10 phút cho BigQuery và Looker. Giờ đây, thời gian chờ đã tăng lên 20-30 phút và bắt đầu từ tuần này, người dùng Connected Sheet có thể xem trạng thái của một truy vấn và dễ dàng hủy truy vấn đó trên Google Sheets. 

Ngoài khả năng phân tích dữ liệu từ các truy vấn quét các tập dữ liệu lớn hơn nữa trong Sheets, các biện pháp kiểm soát người dùng nâng cao sẽ giúp giám sát nhiều hơn, đặc biệt trong trường hợp các truy vấn có thể mất một chút thời gian để hoàn thành. 

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân. 

Tìm hiểu thêm về Connected Sheets dành cho Looker và Phân tích cũng như làm mới dữ liệu BigQuery trong Google Sheets bằng cách sử dụng Connected Sheets.

Nguồn: LVtech