Tính năng cuộn mượt mà trong Google Sheets hiện khả dụng trên máy tính

Tháng 3 05, 2024


Tính năng mới:

Google rất vui mừng công bố một tính năng được nhiều người yêu cầu nhằm cải thiện khả năng kiểm soát trải nghiệm cuộn trong Google Sheets Với khả năng cuộn mượt mà, người dùng có thể cuộn đến một phần cụ thể của hàng hoặc cột và dừng ở bất kỳ vị trí nào muốn trong bảng tính.

Bản cập nhật này hoạt động với tất cả các tính năng của Sheets, chẳng hạn như hàng cố định, cột ẩn, biểu đồ, nút, nhận xét, trên bố cục từ phải sang trái và khi sử dụng thanh cuộn (thay vì chuột/bàn di chuột).

smooth scrolling in Sheets

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: sử dụng bàn di chuột, chuột hoặc thanh cuộn để truy cập bản cập nhật này trong bảng tính mới và hiện hữu.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/3/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech