Tin cập nhật tuần từ 27/11 - 3/12/2023

Tháng 12 04, 2023


Những cách mới để sử dụng ứng dụng Google Sheets trên thiết bị iOS

Giờ đây, người dùng có thể sao chép biểu đồ từ ứng dụng Google Sheets trên tất cả các thiết bị iOS và dán biểu đồ ra bên ngoài dưới dạng hình ảnh hoặc trong cùng một bảng tính dưới dạng biểu đồ trùng lặp. Ngoài ra, người dùng có thể sửa đổi định dạng văn bản bằng thanh công cụ ngữ cảnh trong Sheets khi bàn phím được gắn vào máy tính bảng iOS. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tìm hiểu thêm về cách thêm và chỉnh sửa biểu đồ hoặc đồ thị cũng như chỉnh sửa và định dạng bảng tính.

New ways to use the Google Sheets app on iOS devices

 


Thêm danh mục "Ứng dụng do quản trị viên quản lý" vào Google Workspace Marketplace

Danh mục “Ứng dụng do quản trị viên quản lý” đã khả dụng trên Google Workspace Marketplace. Chỉ quản trị viên Google Workspace của tổ chức mới có thể cài đặt những ứng dụng Enterprise này.

Phiên bản phát hành:

  • Hiện đã khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace. 

Tìm hiểu thêm về danh mục ứng dụng nổi bật.

 


Chọn hàng loạt trong Gmail trên thiết bị Android và iOS

Google đang giới thiệu một tính năng cho phép người dùng chọn hàng loạt thư trong danh sách chuỗi email chỉ bằng một lần chạm bằng ứng dụng Gmail trên thiết bị Android và iOS. Sau khi nhấp vào biểu tượng chọn tất cả, một loạt thư sẽ được chọn, giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác gửi email như xóa nhiều thư hoặc đánh dấu tất cả email là “đã đọc”.

Thời gian triển khai:

Android

  • Tính năng này hiện khả dụng.

iOs

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Bulk select in Gmail on Android and iOS devices

Nguồn: LVtech