Cập nhật triển khai: hỗ trợ đóng khung cho các thiết bị Series One Desk 27 và Board 65 cũng như các thiết bị điều khiển từ xa

Tháng 6 07, 2024


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã công bố một số nội dung cập nhật liên quan đến tùy chọn đóng khung trên các thiết bị Google Hardware. Một trong những cập nhật này là bổ sung tính năng hỗ trợ đóng khung cho các thiết bị Series One Desk 27 và Board 65, cũng như các thiết bị phần cứng Meet được điều khiển từ xa. Google muốn cung cấp thông tin giới thiệu bản cập nhật cho tính năng này.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không cần có sự kiểm soát hoặc hành động nào của quản trị viên.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng tạo khung dựa trên thiết bị.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/6/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị phần cứng Google Meet.

Nguồn: LVtech