Xác định và quản lý Chat Spaces, mô tả không gian và hướng dẫn với vai trò mới "quản lý"

Tháng 3 05, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một số cải tiến đối với Spaces trong Google Chat để giúp tổ chức mọi người, chủ đề và dự án tốt hơn.

Những cải tiến này bao gồm:

  • Vai trò quản lý để một số người dùng nhất định có quyền kiểm soát tốt hơn việc quản lý một không gian.

  • Mô tả không gian để người dùng có thể đặt ngữ cảnh cho không gian.

  • Hướng dẫn về không gian để đảm bảo môi trường giao tiếp an toàn và hiệu quả.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Vai trò quản lý cung cấp các công cụ để thúc đẩy các cuộc trò chuyện lành mạnh và kiểm soát tính khả dụng của không gian trong tổ chức. Người tạo không gian sẽ là người quản lý theo mặc định và cũng có thể chỉ định các thành viên khác trong không gian vai trò này.

Người quản lý không gian sẽ có một huy hiệu bên cạnh tên trong danh sách thành viên

Người quản lý cũng có thể thêm mô tả cho không gian. Trường này có thể được sử dụng để mô tả mục đích của không gian, là bối cảnh hữu ích cho các thành viên.

Người dùng có thể thêm mô tả không gian khi tạo không gian hoặc bằng cách chọn “Xem chi tiết” đối với không gian hiện hữu trên cả web và thiết bị di động. Có thể xem mô tả khi người dùng ở chế độ xem “Duyệt qua không gian” hoặc bằng cách chọn “Xem chi tiết không gian”.

Thêm mô tả không gian

Ngoài ra, người quản lý có thể mô tả các nguyên tắc về không gian thiết lập các quy tắc và kỳ vọng cho các thành viên để tạo ra trải nghiệm cộng đồng an toàn hơn.

Nguyên tắc về không gian

Hy vọng tính năng này giúp việc chia sẻ mục đích và nguyên tắc cho một không gian cụ thể trở nên dễ dàng hơn, giúp cộng tác viên dễ dàng điều hướng nhanh chóng đến không gian thích hợp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tối ưu hóa không gian trò chuyện cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

Vai trò không gian:

Trên thiết bị di động

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/2/2022, dự kiến hoàn thành trước ngày 14/3/2022.

Trên web

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/3/2022.

Mô tả và Nguyên tắc về Không gian:

Dự kiến sẽ bắt đầu triển khai các tính năng mô tả và hướng dẫndẫn vào cuối tháng này. Google sẽ chia sẻ bản cập nhật trên Workspace Updates Blog khi bắt đầu triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech