Trải nghiệm khả năng cộng tác tốt hơn trong các phòng hội nghị với sự hỗ trợ mới dành cho camera của whiteboard trên phần cứng Google Meet

Tháng 6 13, 2023


Tính năng mới:

Sử dụng bảng trắng là một cách tuyệt vời để giải quyết vấn đề theo nhóm. Tuy nhiên, trong môi trường làm việc đa dạng ngày nay, những người tham dự cuộc họp trực tiếp có thể khó cộng tác với các đồng nghiệp từ xa trên whiteboard.

Để cải thiện trải nghiệm cung cấp khả năng tổ chức cuộc họp tốt hơn và thúc đẩy cộng tác nhiều hơn, Google hỗ trợ cho camera của bảng trắng trên phần cứng Google Meet, với Logitech Scribe là camera đầu tiên được hỗ trợ. Điều này sẽ cho phép chia sẻ nội dung được viết trên bảng trắng vật lý trong phòng họp dưới dạng bản trình bày trong cuộc họp bằng Logitech Scribe. Do đó, những người tham gia cuộc họp từ xa sẽ có thể nhìn thấy những gì đang được vẽ trên bảng trắng của phòng họp.

Giao diện người dùng điều khiển cảm ứng được cập nhật sẽ cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ bảng trắng trong phòng khi chọn nút “Trình bày trước cuộc họp”, tiếp theo là tùy chọn “Máy ảnh bảng trắng” mới.

new support for whiteboard cameras on Google Meet Hardware

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao sử dụng:

Tính năng này giúp chia sẻ nội dung trên bảng trắng với mọi người trong cuộc họp dễ dàng hơn, bất kể vị trí, để họ có thể cộng tác hiệu quả hơn.

Thông tin chi tiết:

Logitech Scribe là máy ảnh bảng trắng đầu tiên được chứng nhận để sử dụng với phần cứng Google Meet trong danh mục máy ảnh mới. Các mối quan hệ đối tác bổ sung sẽ được khám phá để mở rộng hỗ trợ máy ảnh nội dung. Google sẽ thông báo khi các tính năng này khả dụng.

The Logitech Scribe

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Tuy nhiên, quản trị viên sẽ có tùy chọn đặt máy ảnh bảng trắng mặc định trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên nếu muốn nhận thông báo khi máy ảnh ngoại tuyến. Để đặt camera ngoại vi mặc định:

    • Chuyển đến trình đơn > Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Thiết bị

    • Một số tính năng có thể yêu cầu đặc quyền quản lý thiết bị đối với phần cứng Google Meet.

    • Trong phần Thiết bị ngoại vi được kết nối, chọn thiết bị ngoại vi muốn đặt làm mặc định > nhấp vào “Đặt làm mặc định”.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Để sử dụng tính năng bảng trắng, Logitech Scribe phải được cắm vào thiết bị phần cứng Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 19/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có phần cứng Google Meet hỗ trợ bộ điều khiển cảm ứng và thiết bị phần cứng Google Meet chưa đến ngày hết hạn tự động cập nhật.

Nguồn: LVtech