Trình đơn nâng cao trong Google Docs cải thiện khả năng tìm thấy các tính năng chính

Tháng 4 28, 2022


Tính năng mới:

Google đang cập nhật các trình đơn trong Google Docs để giúp người dùng định vị các tính năng thường được sử dụng dễ dàng hơn. Trong bản cập nhật này, người dùng sẽ nhận thấy:

  • Các trình đơn được rút gọn để điều hướng tốt hơn

  • Tổ chức lại để có vị trí tính năng trực quan hơn

  • Các biểu tượng nổi bật để nhận dạng nhanh hơn

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Thiết kế mới cải thiện khả năng tìm thấy các tính năng chính, giúp sử dụng Google Docs nhanh hơn và dễ dàng hơn. Lưu ý rằng các tính năng hiện hữu không thay đổi với sự ra mắt này.

Đối với các tính năng đã được tổ chức lại, hy vọng rằng vị trí trình đơn mới sẽ trực quan hơn và giúp điều hướng sản phẩm dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đặc biệt, chức năng liên quan đến Apps Script hiện được nhóm lại trong trình đơn “Tiện ích bổ sung” mới. Điều này bao gồm quyền truy cập vào IDE Apps Script cũng như quản lý các tiện ích mở rộng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 5.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ, cũng khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech