Truy cập nhanh vào các tác vụ bổ sung khi soạn tin nhắn trong Google Chat trên iOS

Tháng 4 27, 2022


Tóm tắt:

Giờ đây khi sử dụng Google Chat trên iOS, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ khác bằng cách di chuyển qua biểu tượng dấu cộng (“+”) bên cạnh thanh soạn. Người dùng sẽ thấy nhiều tùy chọn như:

  • Chia sẻ liên kết Google Meet

  • Tạo cuộc họp trong Lịch

  • Truy cập Google Drive

  • Tùy chọn định dạng văn bản và hơn thế nữa.

Hy vọng điều này giúp người dùng thực hiện công việc tốt nhất và cộng tác dễ dàng hơn khi sử dụng Google Chat trên thiết bị di động.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/4/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech