Biểu ngữ cảnh báo người dùng về các tệp Google Docs, Sheets, Slides đáng ngờ trên web

Tháng 4 28, 2022


Tóm tắt:

Trước đây, Google đã công bố các biểu ngữ cảnh báo cho các tệp có khả năng độc hại hoặc nguy hiểm trong Google Drive. Google sẽ mở rộng những cảnh báo này ở cấp tệp - kể từ nay trở đi, nếu người dùng mở tệp Google Docs, Sheets, Slides trên web, sẽ thấy những cảnh báo này.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/4/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech