Truy cập liền mạch các công cụ Công nghệ Giáo dục phổ biến trực tiếp trong Google Classroom

Tháng 8 02, 2022


Tính năng mới:

Với sự tích hợp liền mạch mới của đăng nhập một lần, ra bài tập và chấm điểm, Google đang giúp người dạy dễ dàng truy cập các công cụ EdTech phổ biến hoạt động tốt nhất cho lớp học trực tiếp trong Google Classroom.

classroom add-ons

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên, người dùng cuối, nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này cho phép người dạy duyệt, ra bài tập và chấm điểm cho các lớp học đồồng thời cho phép cả người dạy và người học truy cập các công cụ EdTech mà không cần phải thực hiện các bước đăng nhập khác nhau, chẳng hạn như ghi nhớ nhiều tên người dùng và mật khẩu hoặc phải điều hướng đến bên ngoài trang web và ứng dụng.

Ngoài việc tiết kiệm thời gian, điều này còn mang lại trải nghiệm hợp lý hơn khi sử dụng công nghệ để tạo tác động đến việc học.

Thông tin chi tiết:

Google hợp tác với hơn 15 công ty EdTech để xây dựng các tiện ích bổ sung tùy chỉnh, bao gồm  Kahoot!, Pear Deck, IXLNearpod

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Người dạy:

    • Sau khi được quản trị viên bật, người dùng sẽ thấy mô-đun “tiện ích bổ sung” trong màn hình Assignment and Stream. Từ đó, người dùng sẽ tìm thấy danh sách các tiện ích bổ sung có sẵn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tiện ích bổ sung trong Classroom.

  • EdTech Tools & nhà phát triển: nếu quan tâm đến việc tạo tiện ích bổ sung Classroom, hãy đăng ký tại đây.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Teaching and Learning Upgrade, Google Workspace for Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech