Truy cập nhanh hơn vào nhiều tích hợp ứng dụng Workspace hơn trong Google Chat

Tháng 12 21, 2021


Tóm tắt:

Trong khi trò chuyện trong Google Chat, giờ đây người dùng có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ hơn trong các sản phẩm Google Workspace khác. Chỉ cần di chuột qua biểu tượng + ở đầu hộp văn bản để xem và truy cập nhanh trình đơn tùy chọn. Các tùy chọn này khác nhau tùy theo ngữ cảnh và có thể bao gồm Drive, Docs, Sheets, Slides, Photos và Calendar. 

Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng thực hiện tác vụ trên Google Workspace và cho phép quy trình làm việc nhanh và liền mạch hơn. Tính năng này ban đầu sẽ khả dụng trên Web và Android, riêng iOS sẽ có vào đầu năm 2022.

Sử dụng tính năng soạn thư trên web

Sử dụng tính năng soạn thư trên Android

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace.

Nguồn: LVtech