Quản lý các kiểm soát IMAP Gmail theo nhóm trong Admin console

Tháng 12 20, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể định cấu hình cài đặt IMAP Gmail ở cấp nhóm trong Admin console, cung cấp các cấp kiểm soát chi tiết hơn để xác định ứng dụng thư đáng tin cậy trong tổ chức.

Quản lý cài đặt IMAP Gmail trong Admin console

Đầu năm nay, Google đã công bố các kiểm soát IMAP Gmail nâng cao bổ sung. Với lần ra mắt này, Google tiếp tục đảm bảo rằng giao tiếp của người dùng an toàn và đáng tin cậy.

IMAP Gmail trước đây chỉ có thểđược định cấu hình ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tùy chọn IMAP được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, đơn vị tổ chức (OU) hoặc nhóm. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt các tùy chọn IMAP cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Người dùng cuối sẽ chỉ có thể sử dụng các ứng dụng khách IMAP trong danh sách cho phép đã được quản trị viên phê duyệt.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Nonprofits, Education và Enterprise for Education.

  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials.

Nguồn: LVtech