Tự động điều chỉnh văn bản trong Slides

Tháng 12 22, 2021


Hiện có một tính năng mà người dùng có thể thực hiện những việc sau với các hộp văn bản:

  • Thu nhỏ văn bản trên phần tràn

  • Thay đổi kích thước hình dạng để phù hợp với văn bản

Khi người dùng chọn một hộp văn bản, sẽ tìm thấy tính năng này ở góc dưới cùng bên trái của đối tượng.

Nguồn: LVtech