Tùy chọn thay thế nền trong Google Meet hiện đã khả dụng trên Android

Tháng 6 11, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể làm mờ hoặc thay thế nền bằng một hình ảnh trong Google Meet trên Android. Người dùng có thể chọn từ các hình ảnh do Google chọn lọc, bao gồm không gian văn phòng, phong cảnh và hình nền trừu tượng. Tính năng này đã khả dụng trên web.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Khả năng làm mờ hoặc thay thế hình nền cuộc họp có thể giúp người dùng thể hiện nhiều hơn tính cách hoặc giúp che môi trường xung quanh.

Thông tin chi tiết:

Hỗ trợ thay thế nền bằng hình ảnh tùy chỉnh trên Android và hỗ trợ cho iOS sẽ sớm ra mắt; Google sẽ thông báo khi tính năng này khả dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai dần dần cho các thiết bị đủ điều kiện (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech