Ứng dụng Chính sách thiết bị của Google sắp kết thúc hỗ trợ cho iOS 11

Tháng 5 17, 2021


Tóm tắt:

Ứng dụng Google Device Policy sẽ không hỗ trợ các thiết bị di động chạy iOS phiên bản 11 trở xuống sau tháng 8/2021. Nếu tổ chức đã bật tính năng quản lý thiết bị di động nâng cao (MDM), người dùng phải nâng cấp lên phiên bản iOS 12 trở lên để truy cập các tính năng MDM mới hoặc tải ứng dụng Chính sách thiết bị lần đầu.

Google sẽ xóa hỗ trợ cho iOS 11 trong bản phát hành đầu tiên của ứng dụng Chính sách thiết bị bắt đầu từ tháng 9/2021. Do đó, hãy đảm bảo người dùng nâng cấp thiết bị vào cuối tháng 8/2021 để tránh mọi gián đoạn công việc.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm thêm thông tin về các yêu cầu thiết bị tối thiểu để quản lý thiết bị di động của Google.

Nguồn: LVtech