Xem băng thông khả dụng và mức sử dụng trong các cuộc họp thông qua Công cụ chất lượng Meet

Tháng 3 07, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể sử dụng công cụ chất lượng Meet để xem thông tin băng thông đầu vào và đầu ra — cả được sử dụng và khả dụng — cho người dùng trong tổ chức. Việc hiển thị thông tin này giúp quản trị viên hình dung băng thông của người tham gia so với chất lượng của cuộc gọi, giúp dễ dàng xác định vị trí có thể gây tắc nghẽn băng thông gây ra chất lượng thấp.

Quản trị viên có thể sử dụng biểu đồ để xem băng thông đã gửi và nhận, băng thông đã sử dụng và khả năng cung cấp băng thông theo thời gian.

Rê chuột qua một điểm dữ liệu hiển thị số đọc và dấu thời gian chính xác.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Biết tốc độ bit nào khả dụng hoặc đang được sử dụng cho các điểm cuối cụ thể là dữ liệu quan trọng khi thực hiện khắc phục sự cố hoặc làm việc để cải thiện chất lượng cuộc gọi trong miền. Trước đây, dữ liệu này chỉ khả dụng dưới dạng trung bình trên toàn bộ cuộc gọi, điều này có thể gây khó khăn cho việc thu hẹp các vấn đề trong các thời điểm cụ thể.

Hy vọng bằng cách hiển thị thông tin chi tiết này, quản trị viên có thể dễ dàng khắc phục sự cố hoặc cải thiện chất lượng cuộc gọi cho người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, điều hướng đến Ứng dụng > Google Workspace > Google Meet > Công cụ chất lượng Meet. Ngoài ra, quản trị có thể tìm kiếm mã cuộc họp, người tổ chức hoặc người tham gia từ thanh tìm kiếm để truy cập công cụ chất lượng Meet. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về theo dõi chất lượng cuộc họp và số liệu thống kê.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech