Xây dựng không gian lớn hơn trong Google Chat

Tháng 7 20, 2022


Tóm tắt:

Đầu năm nay, Google đã công bố những cách thức tăng cường giao tiếp và cộng tác cho các nhóm thuộc mọi quy mô trong Google Workspace. Để hỗ trợ nỗ lực này, Google đã tăng số lượng thành viên có thể thêm vào một không gian trong Google Chat từ 400 lên 8.000.

Hy vọng bản cập nhật này sẽ tăng cường kết nối và tạo ra các cộng đồng rộng lớn hơn cho các tổ chức.

building larger spaces in chat-v2

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech