Xem lại các gợi ý được đề xuất, thêm tài nguyên riêng và hơn thế nữa cho các bộ thực hành trong Google Classroom

Tháng 8 09, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, các bộ thực hành đã được cung cấp rộng rãi, cho phép người dạy chuyển đổi nội dung mới và hiện có thành các bài tập tương tác và hấp dẫn. Với tính năng tự động chấm điểm được tích hợp sẵn, người dạy có thể nhận được thông tin chi tiết về hiệu suất và ảnh chụp nhanh về tiến độ của người học, đồng thời người học nhận được phản hồi theo thời gian thực khi hoàn thành các bài thực hành.

Hiện tại, trong các bộ thực hành, khi người dạy chọn một kỹ năng cho một vấn đề, tài nguyên sẽ được kích hoạt cho người học. Người học nhìn thấy một bóng đèn bên cạnh vấn đề đó và một khay tài nguyên dành cho “trợ giúp thêm” xuất hiện.

Để cải thiện trải nghiệm này, Google thông báo một bản cập nhật cho phép người dạy kiểm soát nhiều hơn các tài nguyên dành cho người học trong các bộ thực hành. Đặc biệt, giờ đây người dạy có thể:

 • Dễ dàng xem lại các tài nguyên trước khi giao cho người học.

 • Thêm hỗ trợ tích hợp cho người học bằng cách xóa hoặc thêm tài nguyên riêng.

 • Gồm các gợi ý dựa trên văn bản và video trên YouTube phù hợp với nhu cầu của người học.

 • Kiểm soát thứ tự cung cấp tài nguyên cho học viên (thứ xuất hiện đầu tiên, thứ hai và thứ ba).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Bản cập nhật này cung cấp cho người dạy nhiều quyền kiểm soát hơn đối với tài nguyên của người học và cho phép người dạy điều chỉnh sự hỗ trợ mà học sinh nhận được trong các bộ thực hành.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: các học phần thực hành được bật theo mặc định, nhưng quản trị viên cần thêm giáo viên vào nhóm người dạy đã được xác minh để họ nhận được học phần thực hành được chia sẻ từ các người dạy khác trong Google Workspace.

 • Người dùng cuối:

  • Để giáo viên truy cập vào các học phần thực hành, hãy truy cập Google Classroom > Học phần thực hành > Tạo (hoặc practicesets.classroom.google.com).

  • Để quản lý tài nguyên cho người học trong bộ thực hành, hãy điều hướng đến cuối bài > nhập kỹ năng hoặc chọn kỹ năng được đề xuất > chọn nút thả xuống cho tài nguyên ở bên phải > nhấp vào biểu tượng "+" và chọn gợi ý văn bản > nhập gợi ý văn bản > lưu gợi ý văn bản.

   • Sắp xếp lại thứ tự của các tài nguyên bằng cách di chuyển các hộp xung quanh.

   • Xóa tài nguyên bằng cách nhấp vào “X” ở góc trên bên phải.

  • Để quản lý các tài nguyên trợ giúp bổ sung cho học sinh trong một bộ thực hành, hãy điều hướng đến góc trên cùng bên phải của trang > nhấp vào trợ giúp bổ sung > nhấp vào biểu tượng "+" để thêm tài nguyên hoặc sắp xếp lại/xóa các tài nguyên được đề xuất có thể đã được thêm vào dựa trên kỹ năng đã chọn.

  • Để người học có thể truy cập vào một bộ thực hành, người dạy cần chỉ định một bộ thực hành.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các bộ thực hành.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/8/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace for Education Plus và Google Workspace for Education, Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech