Cài đặt thời gian tiêu điểm trong Google Calendar

Tháng 10 22, 2021


Tính năng mới: 

Google đang giới thiệu một cách nhập mới trong Google Calendar, Thời gian tiêu điểm, để người dùng có thể chặn và bảo vệ thời gian dành cho công việc cá nhân. Tương tự như việc không có mặt tại văn phòng, thời gian tiêu điểm có giao diện khác trên lịch và bao gồm tùy chọn tự động từ chối các sự kiện xung đột.

Tạo mục nhập thời gian Tiêu điểm trong Calendar

Thời gian tiêu điểm xuất hiện với biểu tượng tai nghe trên lịch

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Với những thay đổi về môi trường làm việc trong năm qua, ngày càng có nhiều cuộc trò chuyện và nhiều cuộc họp hơn khiến mọi người khó dành thời gian hơn cho công việc cá nhân. Với tính năng mới thời gian tiêu điểm, hy vọng sẽ giúp người dùng dễ dàng tạo thời gian dành riêng cho việc suy nghĩ và những công việc cốt lõi hơn.

Thông tin chi tiết:

Người dùng có thể chọn chỉ định một màu mới để thời gian tiêu điểm được hiển thị khác với các sự kiện và cuộc họp khác.

Ngoài ra, thời gian tiêu điểm đã được lên lịch cũng sẽ được theo dõi trong Thông tin chi tiết về thời gian.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/10/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Teaching & Learning Upgrade, Education Standard, Education Plus và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials và Frontline cũng như các khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech