Cải thiện trải nghiệm quản trị để di chuyển thư mục từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung

Tháng 4 21, 2022


Tính năng mới:

Như trước đây đã được thông báo trong bản beta, một số cải tiến để chuyển thư mục từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung hiện đã khả dụng đối với quản trị viên và quản trị viên được ủy quyền. Những cải tiến này bao gồm:

 • Giữ lại ID thư mục (“di chuyển không sao chép”) để giảm gián đoạn do di chuyển

 • Ngăn chặn các động thái vượt quá bất kỳ giới hạn nào của bộ nhớ dùng chung

 • Tạo lối tắt cho bất kỳ mục nào không thể di chuyển được, duy trì hệ thống phân cấp hiện có làm tài liệu tham khảo.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Bộ nhớ dùng chung là một cách hiệu quả để trao quyền cho các nhóm và tổ chức lưu trữ, truy cập và cộng tác trên các tệp. Những cải tiến này sẽ giúp quản trị viên tự tin di chuyển các thư mục từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung bằng cách cung cấp cho họ nhiều ngữ cảnh hơn về những thay đổi mà họ đang thực hiện.

Thông tin chi tiết:

Trong những tháng tới, Google sẽ giới thiệu hỗ trợ người dùng cuối để chuyển các thư mục My Drive sang bộ nhớ dùng chung. Ngoài ra, dựa trên phản hồi từ bản thử nghiệm, Google đang bổ sung khả năng tạo báo cáo với nhiều chi tiết hơn về các mục không thể di chuyển được. Google sẽ cung cấp bản cập nhật trên Workspace Updates Blog khi các khả năng này khả dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách di chuyển thư mục từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung.

  • Lưu ý quan trọng: quản trị viên nên làm mới trình duyệt trước khi di chuyển các thư mục.

  • Nếu hiện đang tham gia bản beta cho tính năng này, tất cả quản trị viên và quản trị viên được ủy quyền trong miền đều có quyền truy cập vào tính năng mới.

 • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả quản trị viên và quản trị viên được ủy quyền.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và tổ chức phi lợi nhuận, cũng như khách hàng G Suite Business.

 • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter và G Suite Basic, cũng như người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech