Cập nhật các tùy chọn khung cho phần cứng Google Meet trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 9 09, 2022


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã công bố các bản cập nhật đối với tính năng tạo khung hình trên các thiết bị phần cứng của Google Meet, chẳng hạn như cải thiện khả năng phát hiện của tính năng “Định hình mọi người” và cải thiện độ ổn định chung của trải nghiệm khung hình.

Khi tiếp tục triển khai các cải tiến về khung và phần cứng Meet, Bảng điều khiển dành cho quản trị viên sẽ được cập nhật tương ứng. Trong những tuần tới, Google sẽ thay thế cài đặt khung hình liên tục hiện tại bằng tùy chọn đặt tùy chọn khung hình mặc định dựa trên khả năng máy ảnh của thiết bị - chẳng hạn như tùy chọn lấy khung hình người theo mặc định và khung hình người nói hoặc nhóm, sẽ được giới thiệu trong tương lai. Điều này giúp đảm bảo rằng mỗi thiết bị phần cứng của Meet sử dụng các cài đặt phù hợp nhất cho phòng và người tham gia.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không yêu cầu hành động quản trị viên. Google sẽ cung cấp bản cập nhật trên Workspace Updates Blog khi các điều khiển quản trị mới được triển khai.

  • Người dùng cuối: Không cần thực hiện hành động nào, thay đổi này sẽ tự động diễn ra. Lưu ý: Tính năng này không khả dụng khi các thiết bị khác, chẳng hạn như webcam, được cắm vào bộ phần cứng cuộc họp.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/9/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với tất cả các thiết bị phần cứng được hỗ trợ của Google Meet chưa đến ngày hết hạn tự động cập nhật.

Nguồn: LVtech