Cập nhật dòng thời gian đối với chế độ xem tích hợp mới cho Gmail

Tháng 7 01, 2022


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu một chế độ xem tích hợp mới cho Gmail, giúp dễ dàng di chuyển giữa các ứng dụng quan trọng như Gmail, Chat và Meet tại một vị trí thống nhất. Google hiện chia sẻ thêm một số cập nhật bổ sung về việc triển khai tính năng này.

Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ triển khai trải nghiệm chọn không tham gia cho một bộ phận người dùng Gmail. Điều này có nghĩa là những người dùng được chọn sẽ thấy trải nghiệm Gmail mới theo mặc định, nhưng vẫn sẽ có tùy chọn chuyển về Gmail cổ điển thông qua trình đơn cài đặt. Khi tiếp tục triển khai trải nghiệm mới này, chế độ xem Gmail mới cũng sẽ tiếp tục khả dụng đối với những người dùng muốn để chế độ bật qua Cài đặt nhanh.

Như mọi khi, Google sẽ theo dõi cẩn thận và giải quyết phản hồi từ người dùng trong thời gian triển khai này và ngay cả trong tương lai.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Khi được bật, trình đơn điều hướng mới cho phép dễ dàng chuyển đổi giữa hộp thư đến, các cuộc trò chuyện quan trọng và tham gia các cuộc họp mà không cần phải chuyển đổi giữa các thẻ hoặc mở một cửa sổ mới. Hy vọng trải nghiệm mới này giúp người dùng dễ dàng nắm bắt được những điều quan trọng và hoàn thành công việc nhanh hơn ở một địa điểm tập trung duy nhất.

Google muốn lưu ý rằng trải nghiệm mới sẽ thay đổi tùy theo phiên bản Google Workspace. Cụ thể, nếu chỉ dùng Gmail, người dùng sẽ tiếp tục có cấu hình chỉ Gmail trong điều hướng mới:

Chế độ xem Gmail mới dành cho người dùng chỉ dùng Gmail

Người dùng sử dụng Gmail, Chat và Meet, có thể chỉ định ứng dụng mong muốn đưa vào chế độ xem mới bằng cách tùy chỉnh ứng dụng trong cài đặt nhanh. Người dùng cũng có tùy chọn để sử dụng cấu hình chỉ dùng Gmail.

Thông tin chi tiết:

Ngoài ra, người dùng sẽ nhận thấy điều hướng mới hiện có tính năng Material You, giao diện mới, cập nhật dành cho các ứng dụng Google. Xem tại đây để biết thêm thông tin về Material You.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về bố cục tích hợp Gmail mới.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị) bắt đầu từ ngày 28/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business.

  • Cũng khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân, cũng như người dùng Google Workspace Individuals.

  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials.

Nguồn: LVtech