Chế độ cài đặt mới để người quản lý nội dung sửa đổi bộ nhớ dùng chung hiện đang được bật theo mặc định

Tháng 2 14, 2023


Tính năng mới:

Tháng 12 năm ngoái, Google đã thông báo về chế độ cài đặt bộ nhớ dùng chung sắp triển khai dành cho người quản lý nội dung để sửa đổi bộ nhớ dùng chung. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả người quản lý nội dung sẽ có khả năng chia sẻ thư mục theo mặc định, bên cạnh khả năng chỉnh sửa, sắp xếp lại và xóa nội dung bộ nhớ dùng chung hiện tại.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, nhà phát triển, người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Cho phép người quản lý nội dung chia sẻ thư mục là một tính năng được yêu cầu cao sẽ giúp các doanh nghiệp/tổ chức quản lý tốt hơn quyền truy cập vào dữ liệu.

Thông tin chi tiết:

Chỉ các bộ nhớ dùng chung mới được tạo sẽ tự động kế thừa tùy chọn cài đặt mặc định mới dựa trên các tùy chọn của quản trị viên. Tất cả các bộ nhớ dùng chung hiện có sẽ duy trì cài đặt  cũ và có thể được cập nhật khi cần.

Google cũng giới thiệu một phương pháp Drive API mới cho phép lập trình viên cập nhật cài đặt mới để người quản lý nội dung sửa đổi bộ nhớ dùng chung theo chương trình. Ví dụ: nếu muốn thay đổi hàng loạt cài đặt cho một số lượng lớn bộ nhớ dùng chung hiện có, lập trình viên có thể viết và chạy một tập lệnh để thực hiện hành động hoặc sử dụng công cụ dòng lệnh GAM.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Cài đặt này hiện đang được BẬT theo mặc định. Để tắt cài đặt để người quản lý nội dung chia sẻ thư mục, hãy chuyển đến phần "Cài đặt chia sẻ" trong phần Drive and Docs của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > cuộn đến phần "Tạo bộ nhớ dùng chung" > thay đổi cài đặt "Cho phép người quản lý nội dung chia sẻ thư mục" thành tắt.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý bộ nhớ dùng chung với tư cách quản trị viên.

 • Lập trình viên: truy cập tài liệu dành cho nhà phát triển Drive để tìm hiểu về Giới thiệu về Google Drive API.

 • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về bộ nhớ dùng chung.

Thời gian triển khai:

Cài đặt bộ nhớ dùng chung

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/2/2023.

Drive API 

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/2/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits, cũng như G Suite Business cũ.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Frontline và G Suite Basic cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech