Khả năng tương tác tích hợp mới giữa Google Meet và Zoom

Tháng 1 21, 2023


Tính năng mới:

Như đã thông báo trước đó vào tháng 10, Google sẽ giới thiệu khả năng tương tác với thiết bị hội nghị truyền hình cho Google Meet với Zoom, cho phép người dùng:

 • Tham gia Zoom Meetings từ thiết bị phần cứng Google Meet

 • Tham gia cuộc họp Google Meet từ Zoom Rooms

Xin lưu ý rằng khả năng tương tác của Zoom hỗ trợ các tính năng hội nghị truyền hình cốt lõi. Một số tính năng nâng cao, chẳng hạn như thăm dò ý kiến, hỗ trợ màn hình kép có thể không khả dụng khi sử dụng phần cứng Meet để tham gia Zoom Meetings và ngược lại.

Zoom Meetings  trên phần cứng Google Meet và Google Meet trên Zoom Rooms

Hy vọng bản cập nhật mới nhất này sẽ giúp người dùng kết nối và cộng tác với những người bên ngoài hệ sinh thái Google Meet dễ dàng hơn nữa

Thông tin chi tiết:

Không có chi phí bổ sung liên quan đến việc sử dụng tính năng tương tác tích hợp mới này trên các thiết bị được hỗ trợ.

Tham gia theo lịch trình và tham gia thông qua mã cuộc họp sẽ được hỗ trợ, cũng như khả năng định cấu hình tham gia không cần gửi yêu cầu theo một trong hai hướng.

Khả năng tương tác tích hợp tương tự đã có sẵn giữa Google Meet và Cisco Webex trên các thiết bị tương ứng của mỗi nền tảng. Và Pexip tiếp tục cho phép tham gia các cuộc họp Meet từ phạm vi rộng nhất của phần cứng hội nghị truyền hình bên thứ ba, bao gồm cả các thiết bị cũ hơn có thể không hỗ trợ khả năng tương tác tích hợp. Sử dụng bài viết trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Pexip.

Làm thế nào để bắt đầu: 

Zoom interop trên thiết bị Google Meet

 • Quản trị viên:

  • Tính năng tương tác Zoom trên phần cứng Google Meet sẽ khả dụng theo mặc định trên các thiết bị và có thể bị tắt trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Workspace ở cấp Đơn vị tổ chức tại Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Cài đặt > Cài đặt thiết bị > Khả năng tương tác tích hợp.

  • Lưu ý: quản trị viên có thể định cấu hình tùy chọn cài đặt quản trị này trước khi tính năng này bắt đầu được triển khai, do đó, quản trị viên sẽ có thể tắt tùy chọn cài đặt này trước ngày 25/1/2023.

  • Để định cấu hình tham gia trực tiếp cho  Zoom Meetings từ phần cứng Meet, hãy tạo mã thông báo trong Zoom Admin tại Quản lý tài khoản > Cài đặt tài khoản > Cuộc họp > Cho phép hệ thống phòng hội nghị bên thứ 3 của tổ chức tham gia cuộc họp Zoom với tư cách người dùng được ủy quyền và dán mã đó vào Quản trị viên Google Workspace tại Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Cài đặt > Cài đặt dịch vụ > Truy cập trực tiếp vào khả năng tương tác tích hợp.

 • Người dùng cuối: khi tính năng này được bật bởi quản trị viên, người dùng có thể tham gia cuộc họp Zoom từ thiết bị phần cứng Google Meet bằng cách:

  • Tham gia cuộc họp đặc biệt bằng cách nhấn vào "Tham gia hoặc bắt đầu cuộc họp" trên bộ điều khiển cảm ứng và chọn Zoom từ các tùy chọn thả xuống.

  • Tham gia cuộc họp đã lên lịch bằng cách thêm phòng vào sự kiện với thông tin chi tiết về cuộc họp Zoom.

   • Lưu ý: các sự kiện Calendar bắt nguồn bên ngoài Google Calendar phải được sao chép và điền chi tiết phòng theo cách thủ công hoặc sao chép và dán chi tiết tham gia Zoom vào trường mô tả của sự kiện Calendar mới.

Meets tương tác trên Zoom Rooms

 • Quản trị viên: tính năng tương tác Meet trên Zoom Rooms sẽ bị tắt theo mặc định và có thể được bật từ Quản trị viên Zoom tại Quản lý phòng > Zoom Rooms > Cuộc họp > Hỗ trợ cuộc họp ứng dụng web Google Meet trên Zoom Rooms. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Hỗ trợ Zoom.

 • Để định cấu hình tham gia trực tiếp cho các cuộc họp Meet từ Zoom Rooms, hãy tạo mã thông báo trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Workspace tại Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Google Meet > Mã thông báo khả năng tương tác và dán mã đó vào Quản trị viên Zoom trong trường Mã thông báo tương tác Google Meet tại Quản lý phòng > Zoom Rooms> Hỗ trợ cuộc họp ứng dụng web Google Meet trên Zoom Rooms 

 • Người dùng cuối: khi tính năng này được bật bởi quản trị viên, người dùng có thể tham gia cuộc họp Meet từ Zoom Rooms bằng cách:

  • Tham gia cuộc họp đặc biệt từ Bộ điều khiển Zoom Rooms bằng cách nhập mã cuộc họp Google Meet.

  • Tham gia cuộc họp đã lên lịch bằng cách thêm phòng vào sự kiện với thông tin chi tiết về Google Meet.

  • Truy cập trang Hỗ trợ Zoom để biết thêm thông tin.

Thời gian triển khai:

Zoom interop trên phần cứng Meet

 • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa một tuần đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/1/2023.

Tính khả dụng của người dùng cuối (trên thiết bị)

 • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/1/2023.

Meets tương tác trên Zoom Rooms

 • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: khả dụng ngày 26/1/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Tính năng tương tác Zoom trên phần cứng Google Meet dành cho tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business có phần cứng Google Meet. Tất cả các thiết bị phần cứng Google Meet hiện được hỗ trợ chưa đến ngày hết hạn tự động cập nhật sẽ nhận được tính năng này.

 • Tinha năng tương tác Meet trên Zoom Rooms khả dụng đối với tất cả khách hàng của Zoom Rooms trên thiết bị hoặc thiết bị Zoom Rooms được hỗ trợ. Lưu ý rằng thiết bị có thể không hỗ trợ đầy đủ tính năng này cho đến khi nhà sản xuất cung cấp bản cập nhật phần mềm Zoom Rooms mới nhất cho thiết bị.

 • Vui lòng tham khảo trang Hỗ trợ Zoom để xem danh sách cập nhật nhất trên các thiết bị và nền tảng được hỗ trợ.

Nguồn: LVtech