Chuyển Google Forms thành học phần thực hành trong Google Classroom

Tháng 1 06, 2024


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố một công cụ mới trong Google Classroom có tên là bộ thực hành cho phép người dạy chuyển đổi nội dung mới và hiện có thành các bài tập hấp dẫn và mang tính tương tác. Người học nhận được phản hồi theo thời gian thực về các câu trả lời khi hoàn thành các bài thực hành, sau đó người dạy nhận được thông tin chi tiết về hiệu suất và ảnh chụp nhanh về tiến độ của học sinh.

Kể từ khi ra mắt, Google đã trao cho người dạy nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các tài nguyên dành cho học sinh trong các học phần thực hành và hôm nay, Google đã bổ sung cách để tiết kiệm thời gian cho người dạy khi tạo bài tập. Người dạy đã đầu tư rất nhiều thời gian để tạo bài tập kiểm tra bằng Google Forms và với bản cập nhật này, người dạy có thể chỉ cần nhập các câu hỏi thực hành vào Google Forms và nhận kết quả từ các tính năng hỗ trợ, chẳng hạn như tài nguyên và gợi ý được đề xuất, hỗ trợ kịp thời trong khoảnh khắc cho người học và những thông tin chi tiết.

Convert Google Forms into practice sets in Google Classroom

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: bộ bài tập thực hành được bật theo mặc định, nhưng quản trị viên cần thêm giáo viên vào nhóm người dạy đã được xác minh để họ có thể nhận bộ bài tập thực hành được chia sẻ từ các người dạy khác trong Google Workspace.

  • Người dùng cuối:

Thời gian triển khai

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Education Plus và Teaching and Learning Upgrade​.

Nguồn: LVtech