Cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn với các trạng thái Google Calendar bổ sung trong Google Chat

Tháng 5 03, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã giới thiệu khả năng xem các trạng thái bổ sung trên Google Calendar như “Đang họp” hoặc “Đang tập trung” trong Google Chat. Bắt đầu từ hôm nay, các trạng thái trò chuyện sẽ bao gồm nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như:

  • Thời gian ai đó tham gia cuộc họp hoặc thời gian tập trung là bao lâu

  • Nếu ai đó có một cuộc họp trong vòng 10 phút tới

  • Nếu ai đó có một sự kiện vắng mặt sắp tới trong ngày làm việc tiếp theo

Trạng thái trò chuyện sẽ tự động biến mất sau khi gửi tin nhắn cho ai đó hoặc có thể loại bỏ tin nhắn đó theo cách thủ công. Tuy nhiên, nếu trạng thái thay đổi, trạng thái cập nhật sẽ xuất hiện lại.

Ngoài ra, người dùng có thể xem vị trí làm việc hiện tại và múi giờ địa phương do đồng nghiệp đặt khi gửi tin nhắn mới cho họ.

Providing greater visibility with additional Google Calendar statuses in Google Chat

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình trạng sẵn sàng của những người khác, giúp lập kế hoạch khi nào nên tiếp cận và cộng tác. Nếu ai đó hiện không có mặt, giờ đây người dùng có thể hình dung chính xác hơn về thời gian phản hồi của họ.

Thông tin chi tiết:

Tính năng này sẽ khả dụng đối với các thiết bị di động trong những tháng tới.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/5/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech