Mở rộng bảo mật Gmail với BIMI

Tháng 5 04, 2023


Tính năng mới:

Vào năm 2021, Google đã giới thiệu Chỉ số thương hiệu để nhận dạng thư (BIMI) trong Gmail, một tính năng yêu cầu người gửi sử dụng xác thực mạnh mẽ và xác minh biểu trưng thương hiệu để hiển thị biểu trưng thương hiệu làm hình đại diện trong email.

BIMI nhằm mục đích tăng cường áp dụng xác thực mạnh trong hệ sinh thái email cho những người đã triển khai xác thực, báo cáo và tuân thủ thư dựa trên miền (DMARC). Đối với những người gửi đã sử dụng DMARC và đã xác thực hình ảnh, Gmail sẽ hiển thị các biểu trưng đã xác thực trong các vị trí hình đại diện, tăng độ tin cậy vào nguồn email cho người nhận.

Trước và sau BIMI: Logo đã xác thực hiển thị trên email đã xác thực.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

BIMI thúc đẩy một lớp bảo mật khác cho Gmail bằng cách yêu cầu xác thực mạnh mẽ và xác minh biểu trưng trước khi những biểu trưng này được hiển thị trong vị trí hình đại diện của Gmail. Xác thực mạnh làm tăng độ tin cậy vào nguồn email và cung cấp cho người nhận trải nghiệm phong phú hơn. Hơn nữa, điều này giúp hệ thống bảo mật email lọc các email giả mạo, lừa đảo khỏi các thư hợp pháp.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập BIMI.

  • Để tìm hiểu thêm về BIMI và xem tin tức mới nhất, hãy truy cập trang web của nhóm làm việc.

  • Để tận dụng BIMI cho email gửi đi tới Gmail và các nền tảng khác, hãy đảm bảo rằng tổ chức đã áp dụng DMARC và đã xác thực biểu trưng bằng VMC, do Cơ quan cấp chứng chỉ như Entrust hoặc DigiCert cấp.

 • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 3/5/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech