Đặt ngày hết hạn cho các tệp trong bộ nhớ dùng chung bằng API Google Drive

Tháng 5 26, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố khả năng đặt quyền truy cập hết hạn khi chia sẻ tệp trong My Drive. Để mở rộng vấn đề này, Google sẽ thêm tùy chọn đặt ngày hết hạn cho các tệp nằm trong bộ nhớ dùng chung bằng cách sử dụng API Google Drive.

Cụ thể, giờ đây lập trình viên sẽ có thể kiểm soát hoàn toàn thời gian hết hạn của tệp thông qua API (tạo, đọc, cập nhật, xóa) và người dùng sẽ có thể xem nhưng không thể chỉnh sửa thời hạn hết hạn của tệp trong hộp thoại chia sẻ.

Set expirations for files in shared drives using Google Drive API

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Nhà phát triển: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt ngày hết hạn cho quyền truy cập tệp.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và không thể tắt được. Nếu một nhà phát triển đã đặt quyền truy cập hết hạn trong miền, thì sẽ tự động nhìn thấy quyền truy cập đó trong hộp thoại chia sẻ.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Essentials Starter, Business Starter, Frontline Starter, Frontline Standard và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech