Thêm các tính năng mới vào chế độ xem dòng thời gian trong Google Sheets

Tháng 5 25, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã giới thiệu chế độ xem dòng thời gian tương tác cho phép người dùng theo dõi các dự án trong Google Sheets. Chế độ xem dòng thời gian cho phép người dùng dễ dàng tương tác với thông tin dự án và có thể giúp quản lý những việc như chiến dịch tiếp thị, mốc quan trọng của dự án, lịch trình, cộng tác giữa các nhóm, v.v.

Giờ đây, Google đang thêm các khả năng sau để mở rộng tính năng xem dòng thời gian:

  • Các tùy chọn định dạng nâng cao, bao gồm cắt bớt văn bản thẻ và tùy chọn hoàn tác/làm lại

  • Chế độ xem thu gọn thẻ cho phép hợp nhất các thẻ thành một hàng cho mỗi nhóm thẻ

  • Hỗ trợ in và tải xuống

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để tạo dòng thời gian, hãy điều hướng đến Chèn > dòng thời gian > chọn phạm vi dữ liệu > định cấu hình các thuộc tính trong thanh bên cài đặt dòng thời gian. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Chế độ xem dòng thời gian.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/5/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard và Teaching and Learning Upgrade.

  • Không khả dụng đối với Nonprofits, Frontline Starter và Frontline Standard.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech