Dễ dàng tìm kiếm nội dung của Google Meet trong Google Drive

Tháng 5 12, 2022


Tóm tắt:

Trong Google Drive, giờ đây người dùng có thể sử dụng ứng dụng: "Google Meet" để dễ dàng tìm và sắp xếp nội dung Meet như:

 • Ghi âm cuộc họp

 • Bản ghi cuộc trò chuyện (bằng văn bản)

 • Báo cáo tham dự

 • Báo cáo các cuộc thăm dò ý kiến hoặc hỏi-đáp

 • Bảng ghi cuộc họp (bằng văn bản)

 • Ghi chú cuộc họp được tạo trong Google Calendar

Hy vọng bản cập nhật này giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các tệp liên quan đến sự kiện Meet trong Drive một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ví dụ: người dùng có thể tìm kiếm bản ghi Meet theo các từ trong đó thay vì định dạng tệp, video Meet dựa trên thư mục mà các tệp hay video này có thể trực thuộc (chẳng hạn như My Drive) hoặc bản ghi Meet dựa trên ngày ghi.

Làm thế nào để bắt đầu

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: khi tìm kiếm các tệp liên quan đến Meet trong Drive, hãy sử dụng app:“Google Meet” trong truy vấn.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/5/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech