Dễ dàng trò chuyện với những người tham gia cuộc họp từ sự kiện trên Google Calendar

Tháng 9 28, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm tùy chọn giúp người dùng dễ dàng trò chuyện với những người tham dự cuộc họp trực tiếp từ Google Calendar. Trong sự kiện Calendar trên web hoặc thiết bị di động, người dùng sẽ thấy biểu tượng Chat bên cạnh danh sách khách mời - chỉ cần chọn biểu tượng này để tạo cuộc trò chuyện nhóm chứa tất cả những người tham gia sự kiện. Xin lưu ý: điều này chỉ áp dụng cho những người tham gia trong cùng tổ chức/miền, những người tham dự bên ngoài miền không có trong nhóm trò chuyện. Điều này giúp dễ dàng trò chuyện với khách mời trước, trong hoặc sau bất kỳ cuộc họp nào.

Trò chuyện với những người tham dự sự kiện trực tiếp từ sự kiện Calendar trên thiết bị di động

Trò chuyện với những người tham dự sự kiện trực tiếp từ sự kiện Calendar  trên web

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Trước đây, phương thức chính để giao tiếp với những người tham dự sự kiện Calendar thông qua email. Tuy nhiên, có những lúc Chat có thể được ưu tiên hơn email trong giao tiếp. Ví dụ: gửi thông báo rằng người dùng sắp đến muộn hoặc chia sẻ tài nguyên với những người tham dự trong khoảng thời gian trước khi cuộc họp sắp bắt đầu. Bây giờ, các tùy chọn email và chat nằm cạnh nhau trên sự kiện lịch. Điều này có thể giúp người dùng nhanh chóng chọn bất kỳ hình thức giao tiếp nào và bắt đầu cuộc trò chuyện chỉ với một vài lần cú nhấp chuột/chạm. Khi được kết hợp với đề xuất Chat, người dùng luôn dễ dàng giao tiếp với những người tham gia sự kiện qua Chat.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Trên web

    • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/9/2021.

    • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/10/2021.

  • Trên thiết bị di động:

    • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech