Dễ dàng truy cập vào mọi người, tài liệu, tạo khối và hơn thế nữa trong Google Docs

Tháng 12 15, 2023


Tính năng mới:

Dựa trên hàng nút được giới thiệu gần đây, Google đang bổ sung thêm nhiều cách khác để nhanh chóng tìm và chèn nội dung có liên quan trực tiếp vào tài liệu bằng một cách bổ sung để mở @-trình đơn. Đây là một tính năng khác giúp tăng năng suất và tiết kiệm thời gian bằng cách đưa các tính năng canvas thông minh lên hàng đầu trong quy trình làm việc.

Khi di chuyển đến một dòng trống trong tài liệu, người dùng sẽ thấy nút “@” với tùy chọn để chọn, tìm kiếm và chèn các khối thông minh, chẳng hạn như người, ngày, giờ, khối tệp, tạo khối, sự kiện lịch, nhóm, v.v…

Easy access to people, documents, building blocks and more in Google Docs

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và người dùng không thể tắt. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn khối thông minh và tạo khối trong Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/12/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 2/1/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech