Dễ dàng tùy chỉnh biển báo kỹ thuật số trên phần cứng Google Meet thông qua Appspace

Tháng 8 30, 2022


Tính năng mới:

Vào tháng 12/2021, Google đã công bố khả năng cho quản trị viên sử dụng màn hình làm biển báo kỹ thuật số khi thiết bị phần cứng Meet không được sử dụng. Hôm nay, Google sẽ cung cấp cho quản trị viên nhiều tùy chọn hơn để tùy chỉnh bằng cách sử dụng nội dung bảng hiệu kỹ thuật số Appspace.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Người dùng có thể tận dụng trình bảo vệ màn hình trên các thiết bị phần cứng của Google Meet để hiển thị bảng chỉ dẫn của công ty hoặc nội dung tùy chỉnh trong nhóm phần cứng.

Nhiều khách hàng sử dụng Appspace cho các nhu cầu chung về biển báo kỹ thuật số trong tổ chức. Bản cập nhật này giúp sử dụng Appspace như một nguồn để nội dung hiển thị trên thiết bị phần cứng Google Meet dễ dàng hơn.

Xin lưu ý rằng trình bảo vệ màn hình không tương tác — việc nhấn vào bộ điều khiển cảm ứng hoặc sử dụng điều khiển từ xa sẽ khiến trình bảo vệ màn hình bị loại bỏ và thiết bị sẽ quay lại hiển thị chương trình làm việc trên trang chủ.

Thông tin chi tiết:

Người dùng nên  sử dụng quy trình đăng ký nâng cao của Appspace để có thể đăng ký trước tất cả phần cứng Google Meet cùng một lúc dễ dàng hơn. Lưu ý rằng Appspace là một dịch vụ trả phí và có thể có thêm chi phí liên quan đến việc đăng ký thiết bị trên nền tảng của họ.

Trong một số trường hợp, tính năng này có thể xung đột với tính năng tiết kiệm năng lượng trên các thiết bị phần cứng Meet. Để đảm bảo rằng trình bảo vệ màn hình tùy chỉnh hiển thị, hãy đảm bảo hiển thị hoạt động trong giờ làm việc trong đơn vị tổ chức

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

  • Quản trị viên: trình bảo vệ màn hình tùy chỉnh được chọn tham gia và quản lý ở cấp đơn vị tổ chức và áp dụng cho tất cả các thiết bị trong đơn vị tổ chức đó.

Để sử dụng nội dung Appspace trên Meet Hardware:

Đăng ký thiết bị trên Appspace. Mỗi thiết bị phần cứng hiện có một ID tích hợp để sử dụng trong quy trình đăng ký trước của Appspace. Quản trị viên có thể tìm thấy ID tích hợp trên trang Chi tiết thiết bị trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Thiết bị hoặc trong cột “integrationId” mới trong tệp xuất dữ liệu nhóm.

Quản trị viên sẽ cần thêm ID tích hợp từ các thiết bị phần cứng trong bảng điều khiển Appspace trước khi định cấu hình trình bảo vệ màn hình tùy chỉnh bằng Appspace PWA.

Khi các bước này hoàn tất, hãy điều hướng đến Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Cài đặt > Cài đặt thiết bị > Trình bảo vệ màn hình.

Chọn tùy chọn “Tùy chỉnh” và sau đó chọn Appspace làm Nhà cung cấp bảng hiệu kỹ thuật số. Nhập URL PWA của Appspace thích hợp vào trường URL, tùy thuộc vào việc sử dụng Appspace’s Public Cloud hay Private Cloud: 

  • Public Cloud: https://cloud.appspace.com/app/?registrationmode=passive

  • Private Cloud: https://<customer>.cloud.appspace.com/app/pwa/?registrationmode=passive

Nếu quản trị viên không đăng ký trước các thiết bị với Appspace trước khi thay đổi trình bảo vệ màn hình, trình bảo vệ màn hình sẽ nhắc ghép nối thủ công từng thiết bị bằng mã hiển thị trong phòng.

Để biết thêm thông tin về cách định cấu hình nội dung để hiển thị trên Appspace, vui lòng tham khảo bài viết trợ giúp.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với tất cả các thiết bị phần cứng được hỗ trợ của Google Meet chưa đến ngày hết hạn tự động cập nhật

Nguồn: LVtech