Định dạng văn bản đa dạng thức trong tiêu đề và mô tả của Google Forms

Tháng 6 29, 2022


Tóm tắt:

Ngoài các tùy chọn mới để tạo kiểu phông chữ, định dạng văn bản đa dạng thức hiện khả dụng trong Google Forms cho phép tùy chỉnh và thêm điểm nhấn cho biểu mẫu. Tính năng được yêu cầu cao này cho phép người dùng sử dụng in đậm, gạch dưới, in nghiêng, siêu liên kết và danh sách trong tiêu đề, tiêu đề câu hỏi và mô tả.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để truy cập định dạng văn bản đa dạng thức, hãy tạo Biểu mẫu > thêm hoặc chỉnh sửa văn bản> chọn tùy chọn định dạng mong muốn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về định dạng văn bản trong biểu mẫu.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/6/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech