Gắn dấu sao cho các tin nhắn quan trọng trong Google Chat

Tháng 11 17, 2023


Tính năng mới:

Sau thông báo gần đây về trang chủ và những lượt đề cập trong Google Chat, Google đã ra mắt tính năng được gắn dấu sao trên web, một phím tắt bổ sung trong bảng điều hướng được thiết kế lại giúp người dùng luôn được cập nhật các tin nhắn quan trọng nhất trong Chat.

Star important messages in Google Chat

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này cho phép người dùng “gắn dấu sao” cho bất kỳ tin nhắn nào trong Chat để dễ dàng truy cập thông qua phím tắt được gắn dấu sao trong bảng điều hướng và có thể hữu ích khi cần quay lại tin nhắn sau này.

Thông tin chi tiết:

Việc gắn dấu sao tin nhắn không khả dụng trong các Space hiện có được sắp xếp theo chủ đề cuộc trò chuyện (chuỗi).

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để gắn dấu sao cho tin nhắn, hãy di chuột qua tin nhắn và nhấp vào biểu tượng ngôi sao hoặc nhấp vào trình đơn mục bổ sung ba dấu chấm để hiển thị tùy chọn gắn dấu sao.

  • Người dùng có thể bỏ gắn dấu sao tin nhắn khỏi tin nhắn gốc hoặc bỏ gắn dấu sao khỏi phím tắt.

  • Tin nhắn được gắn dấu sao sẽ có trên thiết bị di động vào năm 2024.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách gắn dấu sao cho tin nhắn trong Chat.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/11/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/11/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech