Ghi chú Google Keep hiện khả dụng trên màn hình chính của thiết bị Android

Tháng 3 03, 2023


Tính năng mới:

Ngoài chế độ xem khung kép, kéo hình ảnh ra khỏi Keep và một số tính năng khác hỗ trợ sứ mệnh cung cấp trải nghiệm người dùng đẳng cấp nhất trên thiết bị Android khi sử dụng Google Keep, Google giới thiệu tiện ích ghi chú đơn Keep.

Với tính năng mới này, người dùng có thể “ghim” ghi chú hoặc danh sách vào màn hình chính và chỉnh sửa trong ứng dụng Keep chỉ bằng một lần chạm. Danh sách cho phép người dùng chuyển đổi các hộp kiểm trực tiếp trên ghi chú mà không cần phải mở ứng dụng Keep. Ngoài ra, các ghi chú và danh sách sẽ phản ánh bất kỳ màu nền và lời nhắc nào có trong ứng dụng Keep. Cuối cùng, biểu tượng cộng tác viên sẽ xuất hiện ở cuối ghi chú để cho biết liệu đó có phải là ghi chú được chia sẻ giữa hai người trở lên hay không.

Bằng cách cho phép người dùng truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào các ghi chú và danh sách quan trọng nhất trên màn hình chính, tính năng này sẽ tăng năng suất khi sử dụng ứng dụng Keep.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xem ghi chú từ màn hình chính Android.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/3/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech