Giao diện người dùng Gmail mới trở thành trải nghiệm tiêu chuẩn

Tháng 11 09, 2022


Tóm tắt:

Vào đầu năm 2022, Google đã công bố giao diện người dùng mới và chế độ xem tích hợp, có thể tùy chỉnh cho Gmail, đưa các ứng dụng quan trọng như Gmail, Chat và Meet vào một vị trí thống nhất.

Bắt đầu từ tháng này, giao diện người dùng sẽ trở thành trải nghiệm tiêu chuẩn cho Gmail, không có tùy chọn để hoàn nguyên về “chế độ xem ban đầu”. Với giao diện người dùng mới, người dùng vẫn có thể thay đổi chủ đề Gmail, loại hộp thư đến và hơn thế nữa thông qua cài đặt nhanh.

Giao diện Gmail mới được cập nhật với giao diện Material 3

Chế độ xem tích hợp với Gmail, Chat, Spaces và Meet ở phía bên trái của cửa sổ cũng sẽ trở thành chế độ tiêu chuẩn cho những người dùng đã bật Chat. Thông qua cài đặt nhanh, người dùng có thể tùy chỉnh giao diện mới này bao gồm các ứng dụng quan trọng nhất, cho dù đó chỉ là Gmail hay kết hợp Gmail, Chat, Spaces và Meet. Điều này giúp người dùng dễ dàng nắm được những gì quan trọng và giảm nhu cầu chuyển đổi giữa các ứng dụng, cửa sổ hoặc thẻ khác nhau. Với tính năng Chat hiện khả dụng ở bên trái, người dùng sẽ không còn tùy chọn định cấu hình Chat ở phía bên phải của Gmail.

Dễ dàng chọn các ứng dụng muốn sử dụng trong Gmail

Truy cập Help CenterThe Keyword để tìm hiểu thêm.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/11/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials.

Nguồn: LVtech