Giới thiệu các chức năng quản lý Space mới trong Google Chat

Tháng 3 14, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố một số cải tiến đối với Space  trong Google Chat nhằm giúp sắp xếp mọi người, chủ đề và dự án tốt hơn, bao gồm cả việc giới thiệu vai trò của người quản lý không gian. Hiện tại, người quản lý có thể:

 • Xóa và thêm người tham gia

 • Chỉ định hoặc xóa người quản lý Space

 • Xóa Space

 • Xóa tin nhắn

 • Chỉnh sửa mô tả

 • Cập nhật quyền truy cập từ hạn chế thành có thể khám phá hoặc ngược lại

Bắt đầu từ hôm nay, người quản lý sẽ có thêm các khả năng để đảm bảo các cuộc trò chuyện hiệu quả diễn ra trong Space:

 • Cấu hình Space: cho phép người quản lý chọn liệu các thành viên có thể thay đổi chi tiết, chẳng hạn như tên, biểu tượng, mô tả và nguyên tắc hay không hoặc bật/tắt lịch sử Trò chuyện cho Space.

 • Quản lý thành viên: cho phép người quản lý quyết định xem các thành viên có thể thêm hoặc xóa thành viên hoặc nhóm vào một Space hay không.

 • Kiểm duyệt cuộc trò chuyện: ủy quyền cho người quản lý xác định xem các thành viên có thể sử dụng @all hay không.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tối ưu hóa Chat Space cho tổ chức.

 • Người dùng cuối: cchuyển đếntrình đơn Space > chọn “Cài đặt” > định cấu hình cài đặt và sửa đổi quyền nếu cần. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt Space.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/3/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/3/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech