Tin cập nhật tuần từ 6-12/3/2023

Tháng 3 13, 2023


Chi tiết bổ sung cho trải nghiệm Gmail được cập nhật trên thiết bị và máy tính bảng Android có thể gập lại

Tháng trước, Google đã công bố trải nghiệm Chat, Meet và Gmail được cải thiện trên các thiết bị và máy tính bảng Android có thể gập lại. Để cung cấp thêm chi tiết về chức năng, Gmail chỉ hỗ trợ chế độ xem 2 ngăn theo hướng ngang. 

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Tìm hiểu thêm

Nguồn: LVtech