Giới thiệu tính năng tìm kiếm thành viên và tùy chọn thêm tối đa 50.000 thành viên vào Space trong Google Chat

Tháng 7 19, 2023


Tính năng mới:

Để tiếp tục nỗ lực tăng cường giao tiếp và cộng tác cho các nhóm thuộc mọi quy mô trong Google Workspace, Google sẽ tăng số lượng người dùng có thể thêm vào một Space trong Google Chat từ 8.000 lên đến 50.000.

Bản cập nhật này đặc biệt có tác động đối với các thông báo trên toàn công ty, Space,sự kiện, cộng đồng trong công ty và các Space liên quan đến hỗ trợ.

Hy vọng tính năng này không chỉ giúp tăng khả năng kết nối và cảm giác thân thuộc mà còn tạo ra các cộng đồng rộng lớn hơn và thịnh vượng hơn trong tổ chức.

50,000 members to spaces in Google Chat

Ngoài ra, Google đang giới thiệu khả năng dễ dàng tìm kiếm thành viên trong một Space. Nếu một thành viên có mặt, người dùng có thể thay đổi vai trò của họ và nếu một thành viên không có mặt, cũng có thể thêm thành viên đó vào Space.

membership search spaces in chat

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Space 

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/7/2023.

Tìm kiếm thành viên — Web:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/7/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 3/8/2023.

Tìm kiếm thành viên — Mobile:

  • Android: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/8/2023.

  • iOs: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech