Lập trình đọc và ghi các vị trí làm việc trong một khoảng thời gian trong ngày với Calendar API

Tháng 7 22, 2023


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã giới thiệu tính năng hỗ trợ người dùng đặt địa điểm làm việc trong lịch cho biết nơi họ đang làm việc cho các phần cụ thể trong ngày. Giờ đây, Google đang bổ sung khả năng đọc và ghi địa điểm làm việc theo chương trình cho các thời điểm cụ thể trong ngày. Bản cập nhật này mở rộng chức năng đọcghi hiện có đã được công bố vào đầu năm nay.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả các phiên bản Google Workspace đủ điều kiện.

Phiên bản phát hành:

Tất cả nhà phát triển đều có thể sử dụng API, tuy nhiên, tính năng vị trí làm việc chỉ dành cho các phiên bản Workspace đủ điều kiện:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits.

Nguồn: LVtech