Google Chat sẽ tự động đề xuất các cuộc trò chuyện nhóm dựa trên Google Calendar

Tháng 7 08, 2021


Tóm tắt:

Trước đây, Google đã thông báo rằng Google Chat sẽ tự động đề xuất các cuộc trò chuyện 1: 1 dựa trên các cuộc họp trong Google Calendar. Giờ đây, người dùng cũng sẽ nhận được đề xuất cho các cuộc trò chuyện nhóm khi đang họp với nhiều người. Hy vọng rằng việc mở rộng tính năng này sẽ cho phép người dùng chia sẻ thông tin và tập tin, đồng thời tạo điều kiện giao tiếp giữa các cuộc họp trong Calendar và trong Chat.

Cũng giống như đề xuất trò chuyện 1: 1, người dùng sẽ thấy lối tắt trò chuyện được đề xuất ở đầu phần "Chat" trong Google Chat và "Chat in Gmail" trên cả thiết bị di động và web. Cuộc trò chuyện sẽ được hiển thị mười phút trước cuộc họp 1:1 và mười phút sau khi cuộc họp kết thúc.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định, không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách gửi tin nhắn trò chuyện cho một người hoặc một nhóm.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech