Google Meet API hiện đã được phát hành công khai

Tháng 2 23, 2024


Tính năng mới:

Vào tháng 11/2023, Google đã thông báo về việc cung cấp Google Meet API thông qua Chương trình dùng thử dành cho nhà phát triển. Bắt đầu từ hôm nay, Google Meet API đã khả dụng. Người dùng có thể sử dụng Meet API để:

  • Lập trình tạo và định cấu hình cuộc gọi Meet

  • Truy xuất thông tin về các cuộc họp trước đây, chẳng hạn như thời gian họp và người tham dự.

  • Truy cập các thành phần của cuộc họp, chẳng hạn như bản chép lời và bản ghi video

  • Đăng ký nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực về cuộc họp, chẳng hạn như khi người tham gia tham gia hoặc rời khỏi

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thông báo ban đầu.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên.

Tại sao sử dụng:

Việc tích hợp Meet API trong sản phẩm của bạn với Google Meet API sẽ hợp lý hóa quy trình công việc và cung cấp cho sản phẩm của bạn thông tin Meet giúp dễ dàng nâng cao việc cung cấp sản phẩm. Ví dụ: các đối tác như Hubspot, Outreach, Salesforce và Salesloft hiện tích hợp Meet API vào các giải pháp của họ để đưa các bản ghi và nội dung cuộc họp vào công cụ thông tin hội thoại để phân tích và huấn luyện bán hàng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Đã triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech