Tinh chỉnh quyền truy cập vào dữ liệu với các tùy chọn bổ sung cho Phê duyệt quyền truy cập

Tháng 4 12, 2023


Tính năng mới:

Vào năm 2022, Google đã giới thiệu Phê duyệt quyền truy cập, cho phép khách hàng kiểm soát thời điểm nhân viên hỗ trợ của Google có thể truy cập dữ liệu cụ thể trong quá trình hỗ trợ và bảo trì chung. Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ giới thiệu các tùy chọn bổ sung giúp khách hàng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các tương tác dữ liệu này:

  • Chỉ định: nhân viên hỗ trợ của Google có thể cho biết họ cần quyền truy cập vào dữ liệu sản phẩm cụ thể nào - ví dụ: chỉ dữ liệu Gmail, thay vì tất cả Dữ liệu Workspace.

  • Thời lượng truy cập: chỉ định giới hạn thời gian trong đó dữ liệu có thể được truy cập.

  • Kiểm soát: thu hồi quyền truy cập đã cấp trước đó nếu không còn áp dụng.

  • Bối cảnh: biểu thị lý do yêu cầu truy cập được phê duyệt hoặc từ chối hoặc tại sao yêu cầu được phê duyệt trước đó bị thu hồi, để hợp lý hóa quy trình cho các yêu cầu trong tương lai.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Google biết rằng điều cần thiết là khách hàng có khả năng hiển thị và kiểm soát hệ thống và dữ liệu cũng như cách dữ liệu được truy cập bởi bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả Google. Việc giới thiệu các biện pháp kiểm soát bổ sung cho khách hàng giúp đảm bảo rằng dữ liệu được truy cập theo cách thức có sự đồng thuận rõ ràng, phù hợp nhất với nhu cầu.

Tìm hiểu thêm về Kiểm soát chủ quyền cho Google Workspace, Mã hóa phía máy khách, vùng dữ liệukhả năng Quản lý quyền truy cập để biết thêm thông tin về cách Google cung cấp cho khách hàng các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu chủ quyền kỹ thuật số.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/4/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Phê duyệt quyền truy cập là một phần của Quyền kiểm soát được đảm bảo của Google Workspace, chỉ khả dụng dưới dạng tiện ích bổ sung cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus.

Nguồn: LVtech